پافر وارداتی پیچازی (6371)

  • سایز۱۰۰:پهنا:۴۱/قد:۳۸
  • سایز۱۱۰:پهنا:۴۲/قد:۴۰
  • سایز۱۲۰:پهنا:۴۴/قد:۴۲
  • سایز۱۳۰:پهنا:۴۶/قد:۴۵
  • سایز۱۴۰:پهنا:۴۸/قذ:۴۶
  • مناسب سن ٣-٧سال
  • داخل پافر تمام پشم شيشه دوزي شده
  • جنس و كيفيت عالي
  • اسپرت و مناسب دخترو پسر
  • تكرنگ
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۱۴۰] موجود است
[سایز ۱۱۰] موجود است
[سایز ۱۰۰] موجود است
[سایز ۱۳۰] موجود است
[سایز ۱۲۰] موجود است