مایو دخترونه اسپیدو(6632)

  • مناسب سايز ٤٥-٥٠-٥٥-٦٠
  • ضد كلر
  • با كشساني فوق العاده
  • پارچه تُرك با كيفيت
  • سايز٣٤: دورسينه:٥٠/قدسرشونه تافاق:٤٩
  • سايز٣٦: دورسينه:٥٢/قدسرشونه تافاق:٥١
  • سايز٣٨: دورسينه:٥٨/قدسرشونه تافاق:٥٣
  • سايز٤٠: دورسينه:٦٠/قدسرشونه تافاق:٥٦
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۴۰] [طرح ميكي موس] موجود است
[سایز ۳۸] [طرح پوني] موجود است
[سایز ۳۶] [طرح پوني] موجود است
[سایز ۳۴] [طرح پوني] موجود است
[سایز ۴۰] [طرح پوني] موجود است
[سایز ۳۸] [طرح ميكي موس] موجود است
[سایز ۳۶] [طرح ميكي موس] موجود است
[سایز ۳۴] [طرح ميكي موس] موجود است