شومیز ساتن گوچی گره ای دخترانه(6602)

  • ❌مناسب ٤-٥ سال تا ١٠-١٢سال❌
  • سايزs: دورسينه:٧٦/قد:٢٨/استين ازيقه:٤٣
  • سايزm: دورسينه:٧٨/قد:٣١/استينازحلقه:٤٦
  • سايزL: دورسينه:٨٤/قد:٣٦/استين از يقه:٥٠
  • سايزxl: دورسينه:٨٨/قد:٤٠/استيناز يقه:٥٢
  • سايزxxl: دورسينه:٩٢/قد:٤٣/استيناز يقه:٥٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز XXL] [بنفش] موجود است
[سایز XL] [طلایی] موجود است
[سایز XL] [بنفش] موجود است
[سایز S] [طلایی] موجود است
[سایز S] [بنفش] موجود است
[سایز M] [طلایی] موجود است
[سایز M] [بنفش] موجود است
[سایز L] [طلایی] موجود است
[سایز L] [بنفش] موجود است
[سایز XXL] [طلایی] موجود نیست