ست تاپ خامه دوزی و شلوار دخترانه(6600)

  • ❌مناسب ٤-١٠سال❌
  • جنس تاپ: پنبه يكرو سوپر
  • جنس شلوار: لنين اسلپ چاپ زُل
  • سايز١: دورسينه:٥٦/قد:٣٣/قدشلوار:٦٦
  • سايز٢: دورسينه:٦٤/قد:٣٧/قدشلوار:٧٢
  • سايز٣: دورسينه:٧٢/قد:٤١/قدشلوار:٧٩
  • سايز٤: دورسينه:٨٠/قد:٤٥/قدشلوار:٨٦
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سبز] [سایز ۴] موجود است
[کرم] [سایز ۲] موجود است
[سبز] [سایز ۲] موجود است
[کرم] [سایز ۱] موجود است
[سبز] [سایز ۱] موجود است
[سایز ۱] [سرخابی] موجود است
[کرم] [سایز ۴] موجود نیست
[کرم] [سایز ۳] موجود نیست
[سبز] [سایز ۳] موجود نیست
[سایز ۴] [سرخابی] موجود نیست
[سایز ۴] [بنفش] موجود نیست
[سایز ۳] [سرخابی] موجود نیست
[سایز ۳] [بنفش] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۲] موجود نیست
[بنفش] [سایز ۲] موجود نیست
[بنفش] [سایز ۱] موجود نیست