ست بلوز و اسلش دیور نگینی بچگانه(6541)

  • ❌مناسب ٥-١٠سال❌
  • وارداتي
  • سايز١٢٠: دورسينه:٨٢/قد:٤٥/استين:٣٨/قدشلوار:٦٢
  • سايز١٣٠: دورسينه:٨٤/قد:٤٩/استين:٣٩/قدشلوار:٦٤
  • سايز١٤٠: دورسينه:٨٨/قد:٥٢/استين:٤٢/قدشلوار:٦٩
  • سايز١٥٠: دورسينه:٩٢/قد:٥٤/استين:٤٤/قدشلوار:٧٣
  • سايز١٦٠: دورسينه:٩٤/قد:٥٧/استين:٤٦/قدشلوار:٧٤
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سفید] [سايز ١٦٠] موجود است
[سفید] [سایز ۱۵۰] موجود است
[سفید] [سایز ۱۴۰] موجود است
[سفید] [سایز ۱۳۰] موجود است
[سفید] [سایز ۱۲۰] موجود است
[کرم] [سايز ١٦٠] موجود است
[کرم] [سایز ۱۵۰] موجود است
[کرم] [سایز ۱۴۰] موجود است
[کرم] [سایز ۱۲۰] موجود است
[کرم] [سایز ۱۳۰] موجود نیست