ست بلوز شلوار میکی موس پسرونه(6466)

  • جنس : پنبه دورس لاكرا
  • سايز٤٠: دورسينه:٦٠/قد:٤٠/استين:٣٠/قدشلوار:٥٦
  • سايز٤٥: دورسينه:٧٠/قد:٤٣/استين:٣٥/قدشلوار:٦٩
  • سايز٥٠: دورسينه:٧٦/قد:٤٩/استين:٤٠/قدشلوار:٧١
  • سايز٥٥: دورسينه:٨٢/قد:٥٥/استين:٤٦/قدشلوار:٧٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۵۵] موجود است
[سایز ۵۰] موجود است
[سایز ۴۵] موجود است
[سایز ۴۰] موجود است