ست بلوز شلوار دورس لویی ویتون(6348)

  • وارداتي
  • مناسب دخترو پسر
  • جنس : دورس ٢نخ
  • سايز مديوم: دورسينه:٨٠/قد:٤٧/استين:٣٣/قدشلوار:٦٢
  • سايزلارج : دورسينه:٨٢/قد:٥٠/استين:٣٨/قدشلوار:٦٨
  • سايزايكس لارج: دورسينه:٨٨/قد:٥٣/استين:٣٨/قدشلوار٧٣
  • سايزدوايكس لارج: دورسينه:٩٠/قد:٥٧/استين:٤٢/قدشلوار:٧٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[کرم] [سایز M] موجود است
[مشکی] [سایز XL] موجود نیست
[مشکی] [سایز M] موجود نیست
[مشکی] [سایز L] موجود نیست