رویه نخی دخترانه(6662)

  • جنس نخي و كاملا لطيف✅
  • سايز١١٠: پهنا:٣٣/قد:٣٤/استين:٣١
  • سايز١٢٠: پهنا:٣٤/قد:٣٧/استين:٣٢
  • سايز١٣٠: پهنا:٣٦/قد:٤٠/استين:٣٣
  • سايز١٤٠: پهنا:٣٨/قد:٤٢/استين:٣٥
  • سايز١٥٠: پهنا:٤١/قد:٤٦/استين:٣٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۱۵۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۱۵۰] [خردلی] موجود است
[سایز ۱۴۰] [خردلی] موجود است
[سایز ۱۳۰] [صورتی] موجود است
[سایز ۱۳۰] [خردلی] موجود است
[سایز ۱۲۰] [صورتی] موجود است
[سایز ۱۱۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۱۱۰] [خردلی] موجود است
[سایز ۱۵۰] [صورتی] موجود است
[سایز ۱۴۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۱۴۰] [صورتی] موجود است
[سایز ۱۳۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۱۲۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۱۲۰] [خردلی] موجود است
[سایز ۱۱۰] [صورتی] موجود نیست