جوراب شلواری ترک قرمز(6411)

  • ❌مناسب ١-١٠سال❌
  • سايزاسمال: قدكل:٦١/قدفاق تا پنجه:٣٧/فاق تاكمر:٢٢
  • سايزمديوم: قدكل:٦٧/قدفاق تا پنجه:٤٥/فاق تاكمر:٢٣
  • سايزلارج: قدكل:٨٤/قدفاق تا پنجه:٥٩/فاق تاكمر:٢٦
  • سايزايكس لارج: قدكل:٨٨/قدفاق تا پنجه:٦٠/فاق تاكمر:٣٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز S] موجود است
[سایز L] موجود است
[سایز XL] موجود است
[سایز M] موجود است