بامبر باربی توکرکی دخترانه(6585)

  • استين رنگ سرخابي چرم و رنگش نسكافه اي
  • سايز٣-٤سال : دورسينه:٧٢/قد:٤٠/استين ازيقه:٤٧
  • سايز٤-٥سال: دورسينه:٧٦/قد:٤٢/استين ازيقه:٤٨
  • سايز٥-٦سال: دورسينه:٨٠/قد:٤٤/استين ازيقه:٤٩
  • سايز٧-٨سال: دورسينه:٨٤/قد:٤٦/استين ازيقه:٥٠
  • سايز٩-١٠سال: دورسينه:٩٠/قد:٤٩/استين ازيقه:٥٢
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۷ تا ۸ سال] [سرخابی] موجود است
[سایز ۵ تا ۶ سال] [سرخابی] موجود است
[سايز٣-٤سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۹ تا ۱۰ سال] [سرخابی] موجود است
[سایز ۷ تا ۸ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۵ تا ۶ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۴ تا ۵ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۴ تا ۵ سال] [سرخابی] موجود نیست
[سايز٣-٤سال] [سرخابی] موجود نیست
[سایز ۹ تا ۱۰ سال] [صورتی] موجود نیست